3A 3psychologiczna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:00- 7:45          
1 8:00- 8:45 biologia #B3A Sala 3-1 wf-1/2 RJ Sport 2
wf-2/2 NS Sport 4
j.hiszpański-2/8 #H31 Sala 1-2 u_psych Ka Sala 1-5 j.niemiecki-4/8 #N3N Sala 0-7
j.włoski-6/8 #W3N Sala 1-7
j.rosyjski-7/8 #R3W sala 2-6
2 8:50- 9:35 historia #H3A Sala 0-4 wf-1/2 RJ Sport 2
wf-2/2 NS Sport 4
j.hiszpański-2/8 #H31 Sala 1-2 j.angielski-1/2 SD Sala 2-1
r_angielski-2/2 #AA3 Sala 1-11
j.niemiecki-4/8 #N3N Sala 0-7
j.włoski-6/8 #W3N Sala 1-7
j.rosyjski-7/8 #R3W sala 2-6
3 9:45-10:30 religia-1/1 #RAC Sala 0-6 Fizyka sp #F3A Sala 2-7 matematyka #3AM geografia #G3A Sala 0-6 informatyka-1/2 KH Sala 3-3
informatyka-2/2 PU Sala 3-5
4 10:35-11:20 j.polski #P3A Sala 1-5 matematyka #MA3 wf-1/2 RJ Sport 2
j.angielski-2/2 #A3A Sala 1-11
r_angielski-1/2 SD Sala 2-1
wf-2/2 NS Sport 4
matematyka #M3A
5 11:35-12:20 r_j.polski #PA3 Sala 1-5 j.angielski-1/2 SD Sala 2-1
j.angielski-2/2 #A3A Sala 1-11
j.polski #P3A Sala 1-5 religia-1/1 #RAC Sala 3-2 r_j.polski #PA3 Sala 1-5
6 12:25-13:10 j.hiszpański-1/8 #H32 Sala 1-2
j.niemiecki-3/8 #N3W Sala 0-7
j.włoski-5/8 #W3W Sala 1-7
j.rosyjski-8/8 #R3N Sala 0-4
j.angielski-1/2 SD Sala 2-1
j.angielski-2/2 #A3A Sala 1-11
r_angielski-1/2 SD Sala 2-1
r_angielski-2/2 #AA3 Sala 1-11
chemia #C3A Sala 2-2 r_biologia #BA3 Sala 3-1
7 13:20-14:05 j.hiszpański-1/8 #H32 Sala 1-2
j.niemiecki-3/8 #N3W Sala 0-7
j.włoski-5/8 #W3W Sala 1-7
j.rosyjski-8/8 #R3N Sala 0-4
j.polski #P3A Sala 1-5 r_angielski-1/2 SD Sala 2-1
r_angielski-2/2 #AA3 Sala 1-11
matematyka #M3A r_biologia #BA3 Sala 3-1
8 14:10-14:55   j.polski #P3A Sala 1-5 Fizyka sp #F3A Sala 2-7   historia #H3A Sala 0-6
9 15:00-15:45   przedsięb. BK Sala 3-2 Zaj. z wych JB Sala 3-1    
Obowiązuje od: 3 maja 2023 wersja 2
Drukuj plan
wygenerowano 09.05.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum