logo

 

Organizacja roku szkolnego 2013/2014

KALENDARIUM NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Wrzesień 2013
02.09.2013  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/14 Godz. 9.00
05.09.2013  Kiermasz podręczników
12.09.2013  Zebranie Rady Pedagogicznej
19.09.2013  Zebranie z rodzicami
19.09.2013  Egzamin poprawkowy z historii sztuki Godz. 9.00
do 30.09.2013 Zebranie od uczniów wstępnych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.
                      Złożenie do wicedyrektora wg harmonogramu
30.09.2013 Ogłoszenie tematów prac dyplomowych i zagadnień z historii sztuki dla klasy IVapl
                 Wybór uczniów do 14.10.2013 r.

Październik 2013
październik Zebranie Rady Pedagogicznej – rada szkoleniowa

Listopad 2013
13.11.2013 Zebranie Rady Pedagogicznej – organizacja matury próbnej
07.11.2013 Zebranie z rodzicami + konsultacje
(Termin ustali OKE lub termin OPERON-u) Próbny Egzaminy Maturalny

Grudzień 2013
04.12.2013 Propozycja ocen na I semestr
05.12.2013 Zebranie z rodzicami + konsultacje grudzień Zebranie Rady Pedagogicznej (rada szkoleniowa)
23-31.12.2013 Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 2014
07.01.2014 Zakończenie klasyfikacji w klasach - I semestr
10.01.2014 Złożenie sprawozdań klasyfikacyjnych za I semestr do v-ce dyrektora klasy maturalnych
15.01.2014 Rada pedagogiczna. Klasyfikacja klas - I semestr
16. 01.2014 Zebranie z rodzicami + konsultacje
20.01.2014 - 02.02.2014 Ferie zimowe

luty 2014
07.02.2014 Złożenie ostatecznych deklaracji maturalnych do wicedyrektora szkoły
luty    Zebranie Rady Pedagogicznej - rada szkoleniowa

Marzec 2014
05.03.2014 Zebranie Rady Pedagogicznej – powołanie komisji maturalnych – Matura 2014 12.03.2014 Propozycje ocen w klasach maturalnych - II semestr
13.03.2014 Zebranie z Rodzicami + konsultacje

Kwiecień 2014
04.04.2014 Zakończenie klasyfikacji dla klasy IVapl - II semestr
                 Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla kl. IVapl
08.04.2014 Złożenie sprawozdania klasyfikacyjnego klasy IVapl do v-ce dyrektora
09.04.2014 Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna klasy IVapl
07.04.2014 Termin złożenia prac dyplomowych do opiekunów.
08-11.04.2014 Montaż prac dyplomowych
11.04.2014 Zakończenie klasyfikacji dla klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego - II semestr

Od 12 kwietnia do 15 kwietnia -Egzaminy dyplomowe:
12.04.2014 -obrona prac dyplomowych
14 i 15 04.2014 - historia sztuki

14.04.2014 Złożenie sprawozdań klasyfikacyjnych w klasach maturalnych LO do v-ce dyrektora
16.04.2014 Rada Pedagogiczna - klasyfikacja roczna klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego. Zatwierdzenie wyników egzaminu dyplomowego w Liceum Plastycznym.
17-22.04.2014 Wiosenna przerwa świąteczna
25.04.2014 Uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

Maj 2014
05-30.05.2014 Egzamin maturalny
21.05.2014 Propozycja ocen w klasach ,II,IIIapl - II semestr
22.05.2014 Zebranie z rodzicami + konsultacje maj -Dzień otwarty szkoły

Czerwiec 2014
19.06.2014 Wystawienie ocen rocznych w klasach ,II, III apl
23.06.2014 Złożenie sprawozdanie klasyfikacyjnego do v-ce dyrektora
25.06.2014 Zebranie Rady pedagogicznej - klasyfikacja roczna klas I,II,IIIapl
27.06.2014 Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych
28.06-31.08.2014 Przerwa wakacyjna

Lipiec 2014
27.06.2014 Zebranie Rady Pedagogicznej godz. 9.00
(Ustalone przez MEN) Praca komisji rekrutacyjnej rok szkolny 2014/15
(Ostateczne listy) Spotkanie z rodzicami i uczniami klas pierwszych

Sierpień 2013
25-29.09.2014 Poprawki maturalne
25-29.08.2014 Poprawki przedmiotowe
28.08.2014 Zebranie Rady Pedagogicznej godz. 9.00

Uwagi:
Propozycję wszystkich ocen semestralnych wpisujemy ołówkiem w dzienniku i dokonujemy wpisu na końcu dziennika
 „W dniu …………….. podano informację o ocenach na …. semestr z przedmiotu…… .”
                                                                                               podpis czytelny nauczyciela

Zebrania Rady Pedagogicznej będą odbywać się o 16.00
Zebrania z rodzicami o godzinie 17.00 - 18.00
Konsultacje w godzinach 18.00 - 19.00

Podane terminy ze względów organizacyjnych mogą ulec zmianie.

 


ostatnia aktualizacja/td>

 

Webdesigner
Krystian Wdowiak